DESCRIPTION:

  • Ø125 IRRIGATION PIPE 6M 1 AK 45 pcs
  • 2 Ø75 IRRIGATION PIPE 6M AK 480 pcs
  • 3 Ø125/75 TEE LATCH.AK 15 pcs
  • 4 Ø75 LINE VALVE .AK 15 pcs
  • 5 Ø75 HYDRANT LATCH AK 135 pcs
  • 6 Ø75 ENDCAP LATCH AK 15 pcs
  • 7 PVC 100 Cm RISER MALE-MALE 135 pcs
  • 8 Ø4 X Ø5 SPRINK AK 135 pcs
  • 9 Ø75 IRRIGATION PIPE 3M AK 45 pcs
  • 10 Ø125 ENDCAP LATCH AK 1 pcs